Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v register

Zakoniti revizor, ki izpolnjuje vse pogoje za opravljanje poklica v svoji matični državi (EU), lahko poklic opravlja tudi v Republiki Sloveniji, če opravi preizkus strokovnih znanj. Agencija ga s tem vpiše v Register pooblaščenih revizorjev pri Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem.

Za vpis v register Agencija zahteva vsaj sledeče podatke:

  • ime, naslov in registracijsko številko revizorja pristojnega organa iz druge države članice,
  • kontaktne podatke revizijskega podjetja, kjer je pooblaščeni revizor zaposlen,
  • vse ostale registracije revizorja pri pristojnih organih drugih držav članic, vključno z imenom organa za registriranje in registracijsko številko.

Registracija se izvede skladno s Pravilnikom o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju, ki ga je izdala Agencija za javni nadzor nad revidiranjem.