Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Analitik kakovosti semena kmetijskih rastlin

Analitik je posameznik, ki opravlja analize kakovosti semen pod okriljem laboratorija pod uradnim nadzorom.

Analizo kakovosti semen pod uradnim nadzorom lahko izvajajo samo analitiki, ki so bili imenovani s strani pristojnega organa.

Laboratorij za analizo kakovosti semena je lahko:  

  •     neodvisen laboratorij ali
  •     laboratorij v okviru podjetja, ki se ukvarja s semenarstvom.

Laboratorij mora izpolnjevati zahteve glede organiziranosti laboratorija, prostorov, opreme in usposobljenosti osebja; imeti mora glavnega analitika, ki je vodja laboratorija in je neposredno odgovoren za strokovne dejavnosti laboratorija, in najmanj enega analitika, ki izvaja analize semenskega materiala. Imeti mora vpeljane mednarodno priznane in validirane metode za testiranje semena.

Laboratorij, ki je akreditiran pri Mednarodni zvezi za testiranje semena (v nadaljnjem besedilu: ISTA) v skladu z ISTA akreditacijskim standardom za semenske laboratorije, izpolnjuje zahteve glede organiziranosti, prostorov, opreme in usposobljenosti osebja.

Pogoji

  • Pred opravljanjem nalog mora biti posameznik imenovan s strani pristojnega organa.Za imenovanje mora posameznik imeti opravljeno ustrezno strokovno usposabljanje.

    Posameznik vloži prošnjo za imenovanje pristojnemu organu. Ta preveri ali izpolnjuje vse pogoje in nato podeli imenovanje.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Državljan članice EU lahko opravlja poklic v Sloveniji, v kolikor izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo za slovenske državljane in aktivno obvlada slovenski jezik.