Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Analitik kakovosti semena kmetijskih rastlin

Analitik je posameznik, ki opravlja analize kakovosti semen pod okriljem laboratorija pod uradnim nadzorom.

Analizo kakovosti semen pod uradnim nadzorom lahko izvajajo samo analitiki, ki so bili imenovani s strani pristojnega organa.

Pogoji

  • Pred opravljanjem nalog mora biti posameznik imenovan s strani pristojnega organa.Za imenovanje mora posameznik imeti opravljeno ustrezno strokovno usposabljanje.

    Posameznik vloži prošnjo za imenovanje pristojnemu organu. Ta preveri ali izpolnjuje vse pogoje in nato podeli imenovanje.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Državljan članice EU lahko opravlja poklic v Sloveniji, v kolikor izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo za slovenske državljane in aktivno obvlada slovenski jezik. 

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021