Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Borzni posrednik je fizična oseba, ki za borznoposredniško družbo na podlagi zaposlitve ali na drugi pravni podlagi opravlja eno ali več izmed naslednjih vrst poslov:

 • izvrševanje naročil strank;
 • investicijsko svetovanje;
 • gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank.

Če želite postati borzni posrednik, vas mora za to pooblastiti eden izmed članov Ljubljanske borze.

Za opravljanje tega poklica je potrebno pridobiti dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika, ki ga izda Agencija za trg vrednostnih papirjev na podlagi izpolnjevanja pogojev.

Pogoji

 • Borzni posrednik lahko opravlja svoje posle samo, če pridobi Dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika. Izdaja dovoljenja je v pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev.

  Za pridobitev dovoljenja morate uspešno opraviti preizkus strokovnih znanj in izpolnjevati zahtevane pogoje.

  Ko je preizkus znanja uspešno za vami, morate na Agencijo za trg vrednostnih papirjev vložiti zahtevo za izdajo dovoljena za opravljanje poslov borznega posrednika. Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev morate predložiti še osebni dokument in potrdilo o plačani taksi.

  Agencija lahko zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, če ugotovi, da bi borzni posrednik, zaradi storitev in poslov, ki jih opravlja oziroma zaradi ravnanj, ki jih je storil, ogrozil poslovanje borznoposredniške družbe.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021