Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Državni revizor

Državni revizor na Računskem sodišču Republike Slovenije izvaja revizije pravilnosti in revizije smotrnosti poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov javnih sredstev.

Posameznik s pridobljenim nazivom Državni revizor lahko nastopa tudi kot vodja revizijske skupine zunanjega izvajalca, ki opravlja dejavnost notranjega revidiranja za proračunske uporabnike.

Naziv državni revizor pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev naziva in ima opravljen strokovni izpit.

Naziv državni revizor lahko pridobi tudi posameznik, ki izpolnjuje ostale predpisane pogoje in:

1. je na Slovenskem inštitutu za revizijo vpisan v register pooblaščenih revizorjev ter je opravil preizkus znanja iz vsebine predmetov "državna revizija" in "poslovanje države in oseb javnega prava" iz programa izobraževanja in je uspešno zagovarjal zaključno nalogo ali

2. je pridobil naziv državni notranji revizor na podlagi Zakona o javnih financah ter je orpavil preizkus znanja iz vsebine predmeta "državna revizija" iz programa izobraževanja in je uspešno zagovarjal zaključno nalogo

Pogoji

 • Posameznik lahko opravlja naloge državnega revizorja, ko pridobi potrdilo o pridobljenem nazivu.

  Potrdilo za revizorski naziv  državni revizor se izda posamezniku, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev naziva.

  Vloga za pridobitev potrdila se vloži pri Računskem sodišču Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana.

  Državni revizor lahko postane oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil strokovni izpit za naziv državni revizor.

  Naziv državni revizor lahko pridobi tudi posameznik, ki izpolnjuje ostale predpisane pogoje in:

  1. je na Slovenskem inštitutu za revizijo vpisan v register pooblaščenih revizorjev ter je opravil preizkus znanja iz vsebine predmetov "državna revizija" in "poslovanje države in oseb javnega prava" iz programa izobraževanja in je uspešno zagovarjal zaključno nalogo ali

  2. je pridobil naziv državni notranji revizor na podlagi Zakona o javnih financah ter je opravil preizkus znanja iz vsebine predmeta "državna revizija" iz programa izobraževanja in je uspešno zagovarjal zaključno nalogo.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.