Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Glavni analitik kakovosti semena kmetijskih rastlin

Glavni analitik je posameznik, ki je neposredno odgovoren za strokovne dejavnosti laboratorija.

Za opravljanje nalog mora biti glavni analitik imenovan s strani pristojnega organa.

Pogoji

  • Pred opravljanjem nalog mora biti posameznik imenovan s strani pristojnega organa.Za imenovanje mora posameznik imeti opravljeno ustrezno strokovno usposabljanje.

    Posameznik vloži prošnjo za imenovanje pristojnemu organu. Ta preveri ali izpolnjuje vse pogoje in nato podeli imenovanje.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Državljan članice EU lahko opravlja poklic v Sloveniji, v kolikor izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo za slovenske državljane in aktivno obvlada slovenski jezik.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021