Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gozdarski traktorist opravlja spravilo lesa iz gozda do gozdne ceste, kjer ga pripravi na prevoz z gozdarskim kamionom.

Gozdarski traktorist potrebuje Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji: Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka

Poleg ustrezne usposobljenosti mora imeti opravljen tečaj varnosti pri delu in ustrezno delovno opremo.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021