Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gozdarski žičničar je posameznik, ki upravlja gozdno žičnico. Gozdno žičnico se uporablja za spravilo lesa na težko dostopnih strmih terenih.

Gozdarski žičničar potrebuje Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji: Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka

Poleg ustrezne usposobljenosti mora imeti opravljen tečaj varnosti pri delu in imeti ustrezno delovno opremo.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021