Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izposojevalec plovil

Oseba, ki izposoja povila na morju, rekah, jezerih in drugih vodnih tvorbah (kot so, npr. brzice, slapovi), mora biti usposobljena za reševanje iz vode po  po programu D.

Usposabljanje je obvezno. Izvajajo ga pooblaščeni izvajalci, Uprava RS za zaščito in reševanje pa izvede preizkus usposabljanja.

Za reševanje iz vode po programu D se lahko usposobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • starost najmanj 18 let,
  • opravljen predpisan zdravniški pregled (pri specialistu medicine dela, prometa in športa),
  • opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (izvajajo ga pooblaščeni izvajalci pred začetkom usposabljanja),
  • opravljen preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči (izvaja ga Rdeči križ Slovenije).

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.