Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Mentor je posameznik, ki usmerja in vodi pripravnika v času njegovega pripravništva.

Naloge mentorja so:

 • priprava programa pripravništva;
 • svetovanje pripravniku pri izvajanju nalog, ki jih mora izvesti;
 • svetovanje pripravniku pri izbiri strokovne literature in drugih virov za individualni študij;
 • sodelovanje z izvajalcem pripravništva in drugimi nosilci nalog, določenimi s programom pripravništva;
 • svetovanje pripravniku pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi praktičnih nastopov;
 • priprava poročila o pripravnikovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela;
 • druge naloge, povezane s programom pripravništva.

Mentor lahko napreduje v nazive svetovalec in svetnik. Pridobljeni nazivi mentor, svetovalec in svetnik so trajni.

Pogoji

 • Mentorja pripravniku s sklepom imenuje izvajalec pripravništva.

  Za mentorja je lahko imenovan, kdor ima ustrezno izobrazbo in usposobljenost ter ustrezne delovne izkušnje.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020