Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Mojster čebelarstva

Čebelarski mojster opravlja naslednje naloge:

 • mojstrsko obvladovanje vseh delovnih postopkov v čebelarstvu,
 • načrtovanje, pripravo in kontrolo lastnega dela in dela v skupini,
 • organizacijo, vodenje in nadzor lastnega dela in dela v skupini v čebelarskem obratu,
 • zagotavljanje delovne varnosti upoštevajoč okoljevarstvena načela,
 • sporazumevanje s sodelavci, z naročniki in s strankami,
 • razvijanje podjetnih lastnosti, veščin in spretnosti,
 • uporabo računalniške opreme in programskih orodij,
 • vzrejo matic,
 • pridobivanje osnovnih čebeljih pridelkov (med, vosek, cvetni prah in propolis),
 • pridobivanje zahtevnih čebelarskih pridelkov (matični mleček in čebelji strup),
 • pripravo medenih pijač,
 • pripravo izdelkov na osnovi čebeljih pridelkov,
 • načrtovanje in izvedbo praktičnega praktičnega izobraževanja na obratu (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično),
 • kontroliranje ter zagotavljanje kakovostnih čebeljih pridelkov in izdelkov,
 • dvig produktivnosti in gospodarnosti,
 • optimiranje stroškov dela na obratu,
 • promocijske aktivnosti in nastop na trgu.

Za pridobitev naziva mojstra čebelarstva je potrebno opraviti strokovno izobraževanje in usposabljanje za pridobitev naziva mojster čebelarstva.

Pogoji

 • Z mojstrskim izpitom se preveri, ali je kandidat usposobljen mojstrsko opravljati svoje poklicno oziroma strokovno delo, samostojno voditi obratovalnico, izobraževati vajence in ali obvlada druga znanja in veščine, določene z izpitnim katalogom za mojstrski izpit.

  Mojstrski izpit se opravlja v štirih delih:

  • praktični del (I.del),
  • strokovno - teoretični del (II.del),
  • poslovodno - ekonomski del (III. del),
  • pedagoško - andragoški del (IV. del).

  Posamezni deli mojstrskega izpita so razdeljeni na izpitne enote v skladu z izpitnim katalogom, s katerim se določijo vsebina, obseg dejavnosti mojstra, cilji izpita in deli izpita z navedbo strokovnih področij.

  PRIJAVA NA IZPIT

  Kandidat, ki želi pristopiti k opravljanju mojstrskega izpita, na pristojni organ vloži prijavo za opravljanje mojstrskega izpita, s katero dokaže ustreznost za opravljanje izpita. Na posamezno izpitno enoto se kandidat prijavi s prijavnico, in sicer na pristojni organ najkasneje do 30 dni pred izpitnim rokom. Na izpit se kandidat prijavi pisno po pošti ali prek elektronske prijave.

  OPRAVLJANJE IZPITA

  Celoten izpit se opravlja v skladu z izpitnim katalogom.

  Praktični del obsega delovni preizkus in mojstrsko izpitno delo. Pisni izpit za posamezno predmetno področje iz strokovno - teoretičnega dela mojstrskega izpita traja do 180 minut. Ustni del oziroma zagovor traja največ 30 minut. Poslovodno - ekonomski del mojstrskega izpita opravlja pisno in traja do 180 minut. Pedagoško - andragoški del mojstrskega izpita sestavlja pisni izpit, ki traja do 180 minut, praktični nastop pa 45 minut.

  Istega dne lahko kandidat opravlja več pisnih izpitov, vendar ne v skupnem obsegu, daljšem od 360 minut.

  Pristojni organ kandidatom posreduje izpitne roke za posamezni del mojstrskega izpita najmanj enkrat letno. Vsi izpitni roki so objavljeni na spletni strani pristojnega organa.

  Ob uspešno opravljenem mojstrskem izpitu kandidat prejme spričevalo.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic mojster čebelarstva ne sodi v poklicno direktivo. Čezmejno opravljanje dejavnosti v tem primeru ni možno