Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Naravovarstveni nadzornik je posameznik, ki opravlja neposreden nadzor v naravi.

Naloge nadzornika so:

  • neposredno spremljanje stanja;
  • nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov;
  • ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi in obveščanje pristojnih inšpekcijskih organov;
  • opozarjanje oseb na varstvene režime zaradi preprečevanja kaznivih dejanj.

Nadzornik mora pri izvajanju neposrednega nadzora v naravi nositi predpisan službeni znak, izkaznico in uniformo.

Posameznik mora biti polnoleten, državljan Republike Slovenije in biti ustrezno usposobljen

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021