Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Nosilec aktuarske funkcije izpolnjuje pogoje, če:

 1. je ustrezno strokovno usposobljen in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za zanesljivo in preudarno opravljanje nalog ključne funkcije;
 2. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja;
 3. nad njim ni bil začet postopek osebnega stečaja;
 4. ni oseba, ki v zavarovalnici opravlja funkcijo člana uprave ali prokurista;
 5. ni oseba, za katero je Agencija za zavarovalni nadzor v zadnjih petih letih zavarovalnici pravnomočno naložila odvzem pooblastila za ključno funkcijo zaradi hujše kršitve 4. (upravljanje tveganj) oziroma 8. (nadzor, upravljanje tveganj in razkritja na ravni skupine) poglavja Zakona o zavarovalništvu;
 6. je oseba dobrega ugleda in integritete;
 7. ima znanje s področja aktuarstva in finančne matematike;
 8. je vsaj zadnji dve leti pred pooblastitvijo opravljal aktuarsko funkcijo ali naloge pooblaščenega aktuarja na portfelju, ki je primerljiv s tistim, za katerega bo odgovoren kot nosilec aktuarske funkcije, oziroma je vsaj zadnji dve leti pred pooblastitvijo opravljal naloge, ki jih nadzira, kontrolira oziroma koordinira nosilec aktuarske funkcije ali pooblaščeni aktuar, na portfelju, ki je primerljiv s tistim, za katerega bo odgovoren kot nosilec aktuarske funkcije.

Agencija za zavarovalni nadzor predpiše vsebino znanja s področja aktuarstva in finančne matematike.

Pogoji

 • Nosilec aktuarske funkcije izpolnjuje pogoje, če:

  1. je ustrezno strokovno usposobljen in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za zanesljivo in preudarno opravljanje nalog ključne funkcije;
  2. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja;
  3. nad njim ni bil začet postopek osebnega stečaja;
  4. ni oseba, ki v zavarovalnici opravlja funkcijo člana uprave ali prokurista;
  5. ni oseba, za katero je Agencija za zavarovalni nadzor v zadnjih petih letih zavarovalnici pravnomočno naložila odvzem pooblastila za ključno funkcijo zaradi hujše kršitve 4. (upravljanje tveganj) oziroma 8. (nadzor, upravljanje tveganj in razkritja na ravni skupine) poglavja Zakona o zavarovalništvu;
  6. je oseba dobrega ugleda in integritete;
  7. ima znanje s področja aktuarstva in finančne matematike;
  8. je vsaj zadnji dve leti pred pooblastitvijo opravljal aktuarsko funkcijo ali naloge pooblaščenega aktuarja na portfelju, ki je primerljiv s tistim, za katerega bo odgovoren kot nosilec aktuarske funkcije, oziroma je vsaj zadnji dve leti pred pooblastitvijo opravljal naloge, ki jih nadzira, kontrolira oziroma koordinira nosilec aktuarske funkcije ali pooblaščeni aktuar, na portfelju, ki je primerljiv s tistim, za katerega bo odgovoren kot nosilec aktuarske funkcije.

  Agencija za zavarovalni nadzor predpiše vsebino znanja s področja aktuarstva in finančne matematike.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021