Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ocenjevalec aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Ocenjevalec aktivnih snovi in FFS izvaja strokovne naloge ocenjevanja aktivnih snovi in FFS po pooblastilu Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Ocenjevalec aktivnih snovi in FFS je lahko oseba, ki ima pridobljeno najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali tej ravni ustrezno izobrazbo s predpisanih področij. 

Pogoji

 • Ocenjevalec aktivnih snovi in FFS mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, z naslednjega področja:

  • za ocenjevanje identitete, fizikalno-kemijskih in tehničnih lastnosti ter analitskih metod: s področja kemije;
  • za ocenjevanje uporabe in učinkovitosti ter dodatnih informacij: s področja agronomije – rastlinske smeri ali biologije;
  • za ocenjevanje toksikoloških lastnosti in izpostavljenosti uporabnika: s področja medicine, farmacije, kemije ali biologije;
  • za ocenjevanje podatkov o ostankih v ali na tretiranih proizvodih, živilih in krmi: s področja kemije, biologije, živilske tehnologije ali agronomije – rastlinske smeri;
  • za ocenjevanje obnašanja in vpliva po uporabi v okolju: s področja biologije, kemije ali agronomije – rastlinske smeri;
  • za ocenjevanje ekotoksikoloških lastnosti: s področja biologije, farmacije, kemije, ali agronomije.

  Dokazila

  Kopija diplome visokošolske organizacije

  Pravne podlage

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021