Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorna oseba za kakovost zdravil

Poslovni subjekt, ki pripravlja nerutinsko pripravljena zdravila, mora imeti imenovano odgovorno osebo za kakovost nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje, ki je odgovorna, da priprava nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje poteka v skladu z veljavnimi predpisi.

Pogoji

 • Posameznik ima izobrazbo medicinske, farmacevtske, veterinarske ali biomedicinske smeri 2. stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji, ter dodatna znanja s tega področja.

  Dokazila

  • Diploma - overjena kopija ali neoverjena kopija in izvirnik na vpogled
  • Dokazilo o dodatnih znanjih

  Pravne podlage

 • Posameznik mora imeti najmanj dve leti praktičnih izkušenj s področja priprave nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje.

  Dokazila

  Dokazilo o delovnih izkušnjah

  Pravne podlage

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021