Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorna oseba za železniški podsistem

Imenovan organ mora imeti zaposleno odgovorno osebo za izvajanje postopkov verifikacije železniških podsistemov.

Odgovorna oseba za podsisteme je odgovorna za pravilno opravljanje postopkov pregledovanja in potrjevanje ustreznosti železniških podsistemov, mora biti neodvisna in ne sme biti plačana glede na količino opravljenih preverjanj in ne na podlagi rezultatov teh preverjanj.

Odgovorna oseba za podsisteme je zavezana k poklicni molčečnosti glede vsega, kar spozna med izvajanjem svojih dolžnosti in mora imeti ustrezno izobrazbo in znanja ter mora biti ustrezno usposobljena za izdajanje certifikatov, zapisov in poročil, ki sestavljajo uradno dokumentacijo o opravljenih pregledih.

Pogoji

 • Odgovorno osebje za izvajanje postopka verifikacije mora imeti ustrezno izobrazbo in znanja iz vseh delov posameznega podsistema:

  1. Podsistem "Infrastruktura"

  • najmanj inženir gradbeništva,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju del na podsistemu ali v zadnjih desetih letih najmanj tri reference za izvajanje, nadziranje, revidiranje ali projektiranje del za izvedbo na podsistemu.

  2. Podsistem "Vodenje - upravljanje in signalizacija ob progi"

  • najmanj inženir elektro smeri,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju del na podsistemu ali v zadnjih desetih letih najmanj tri reference za izvajanje, nadziranje, revidiranje ali projektiranje del za izvedbo na podsistemu.

  3. Podsistem "Vodenje - upravljanje in signalizacija na vozilu"

  • najmanj inženir elektro smeri,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju del na podsistemu ali v zadnjih desetih letih najmanj tri reference za izvajanje, nadziranje, revidiranje ali projektiranje del za izvedbo na podsistemu.

  4. Podsistem "Energija"

  • najmanj inženir elektro smeri,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju del na podsistemu ali v zadnjih desetih letih najmanj tri reference za izvajanje, nadziranje, revidiranje ali projektiranje del za izvedbo na podsistemu.

  5. Podsistem "Tirna vozila"

  • najmanj inženir strojništva
  • najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju del na podsistemu ali v zadnjih desetih letih najmanj tri reference za izvajanje, nadziranje, revidiranje ali projektiranje del za izvedbo na podsistemu.

  Dokazila

  Kot dokazilo praktične usposobljenosti za odgovorno osebje za podsistem se šteje delovna doba na področju posameznega podsistema ali reference za odgovornega vodjo del, odgovornega vodjo posameznih del, odgovornega nadzornika, odgovornika nadzornika posameznih del, odgovornega revidenta ali odgovornega projektanta na podsistemu pri izdelavi PGD.

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic odgovorna oseba za železniški podsistem . Čezmejno opravljanje dejavnosti v tem primeru ni mogoče.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021