Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorna strokovna oseba dobavitelja semenskega materiala kmetijskih rastlin

Odgovorna strokovna oseba je fizična oseba, ki je odgovorna za izpolnjevanje predpisanih obveznosti dobavitelja. 

Odgovorna strokovna oseba mora biti redno zaposlena pri dobavitelju oziroma opravljati naloge strokovne osebe na podlagi pogodbe. Dobavitelj mora to osebo pooblastiti, da bo v njegovem imenu odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja (Obrazec 3).

Dobavitelj, ki je fizična oseba, je lahko hkrati odgovorna strokovna oseba, če izpolnjuje pogoje glede delovnih izkušenj.

Pogoji

  • Odgovorna strokovna oseba mora imeti najmanj eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, pripravi za trg oziroma trženju semenskega materiala.

    Za strokovno usposobljeno odgovorno osebo se šteje tudi oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, vpisana v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov kot odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin.

    Dokazila

    Izjava o delovnih izkušnjah pri pridelavi kmetijskih rastlin ali izjava, da je odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin.

    Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Državljan članice EU lahko opravlja poklic v Sloveniji, v kolikor izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo za slovenske državljane in aktivno obvlada slovenski jezik.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021