Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorni rudarski projektant

Odgovorni rudarski projektant je lahko oseba, ki ima:

 • univerzitetno izobrazbo, strokovni izpit za odgovornega rudarskega projektanta in 3. leta ustrezne prakse, ali
 • visoko strokovno izobrazbo, strokovni izpit za odgovornega rudarskega projektanta in 5.  let ustrezne prakse, ali
 • višjo strokovno izobrazbo, strokovni izpit za odgovornega rudarskega projektanta in 10. let ustrezne prakse.

Pogoji

 • V imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za odgovornega rudarskega projektanta, odgovornega rudarskega revidenta, tehničnega vodjo rudarskih del ali vodjo tehničnih služb ter z njim povezanim zagotavljanjem zdravstva in varstva pri delu ali na podlagi odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

  Po opravljenem strokovnem izpitu na Ministrstvu za infrastrukturo za vpis v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu lahko posameznik predloži vlogo na predpisanem obrazcu.

  Ko ministrstvo ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis, izvede vpis v imenik in mu izda upravno odločbo.

  Ob vpisu v imenik dobi vpisana oseba identifikacijsko številko ki se lahko uporablja le skupaj z žigom izvajalca rudarskih del, ki jo uporablja pri opravljanju storitev.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti odločbo pri pristojnem organu.

Zadnja sprememba:
6. 3. 2023