Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odgovorni vodja skupine za ravnanje z zarodki v živinoreji

Odgovorni vodja skupine za ravnanje z zarodki mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje.

Vodja skupine je odgovoren za veterinarske pomočnike.

Po izobrazbi je doktor veterinarske medicine z magisterijem oziroma specializacijo.

Za opravljanje nalog z ravnanjem z zarodki mora imeti najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let s področja zbiranja, pridobivanja, priprave, shranjevanja in presajanja živalskih zarodkov.

Pogoji

 • Posameznik mora imeti:

  • univerzitetno izobrazbo s področja veterinarstva.

  Izobraževanje veterinarjev, ki se jim prizna kvalifikacija, obsega skupno najmanj pet let rednega teoretičnega in praktičnega študija, ki zajema predpisan program in se izvaja na univerzi ali visokošolski ustanovi z uradno priznano enakovredno ravnjo izobraževanja ali pod nadzorom univerze.

  Izobraževanje mora zagotoviti pridobitev številnih znanj in veščin ter ustrezno poznavanje:

  • ved, na katerih temeljijo dejavnosti veterinarja;
  • zgradbe in delovanja organizma zdravih živali, njihove reje,  razmnoževanja in splošne higiene ter krmljenja, vključno s tehnologijo za proizvodnjo in konzerviranje raznih vrst krme, ustrezne njihovim potrebam;
  • obnašanja živali in njihove zaščite;
  • vzrokov, vrst, poteka, učinkov, diagnostike in zdravljenja bolezni živali, bodisi posamezno bodisi v skupinah, vključno s posebnim poznavanjem bolezni, prenosljivih na ljudi;
  • preventivne veterinarske medicine;
  • higiene in tehnologije za proizvodnjo, izdelavo in dajanje v promet živalskih proizvodov ali izdelkov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi;
  • zakonov in drugih predpisov v zvezi z zgoraj navedenimi področji;
  • kliničnih in drugih praktičnih izkušenj pod ustreznim nadzorom.

  Dokazila

  Za izobrazbo, pridobljeno v Republiki Sloveniji:

  • Diploma oziroma spričevalo - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom izvirnika .

  Za izobrazbo, pridobljeno v EU:

  • Diploma, spričevalo in druga dokazila o formalni izobrazbi, pridobljeni v EU - v overjeni kopiji v slovenskem prevodu.
  • Dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih izda država članica, če taka dokazila potrjujejo uspešno dokončano usposabljanje, ki se je začelo pred referenčnimi datumi in so jim priložena potrdila države članice, da je veterinar dejansko in zakonito opravljal take dejavnosti vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred izdajo potrdila.

  Pravne podlage

 • Za opravljanje nalog z ravnanjem z zarodki mora imeti najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let s področja zbiranja, pridobivanja, priprave, shranjevanja in presajanja živalskih zarodkov.

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Veterinar ne sodi v poklicno direktivo. Čezmejno opravljanje poklica v tem primeru ni možno.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021