Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Operater

Operater je fizična ali pravna oseba, ki prenaša in oddaja radiodifuzne programe po prizemeljskih omrežjih, ali prek satelitov, prek kabelsko distribucijskih ali kabelsko komunikacijskih sistemov, ali na kakšen drug način, in tako tehnično omogoča izdajateljem medijev razširjanje programskih vsebin do zainteresirane javnosti.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Podjetje s sedežem v tujini, ki želi postati operater, ima na voljo dve možnosti:

  • ustanovi podružnico podjetja s sedežem v Sloveniji,
  • zglasi se pri pristojnem davčnem organu v Sloveniji in na področju, kjer namerava izvajati storitve, izpolni obrazec DR-04 za vstop v Slovenski davčni register, s čemer pridobi slovensko davčno številko.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021