Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pokuševalec vina in proizvodov iz vina

Pokuševalec za organoleptično oceno mošta, vina in drugih proizvodov izvaja strokovno ocenjevanje karakteristik vina in proizvodov iz vina preko posebnih metod senzoričnega ocenjevanja. Ocenjevanje se izvaja z namenom zagotavljanja primernosti proizvodov za promet.

Pokuševalec je posameznik, ki mora biti star najmanj 18 let in največ 70 let. V kolikor je pokuševalec starejši od 70 let, lahko še naprej opravlja delo pokuševalca, pod pogojem, da vsako leto uspešno opravi preizkus organoleptičnih sposobnosti pri pooblaščeni organizaciji.

Pokuševalec mora imeti ustrezno stopnjo izobrazbe in opravljene različne vrste strokovnih izobraževanj.

Pokuševalec ni enako kot sommelier. Sommelier se ukvarja s strežbo vin in skladnostjo hrane ter vina, medtem ko pokuševalec ocenjuje vino z namenom preverjanja ustreznosti karakteristik za njegovo uživanje.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021