Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pomorski pilot je fizična oseba, ki poveljniku ladje daje strokovne nasvete vodenja ladje zaradi zagotovitve varnosti plovbe in je za to strokovno usposobljena.

Za izvajanje pomorske pilotaže na določenem območju morajo piloti imeti pilotsko izkaznico.

Pomorski pilot mora pred začetkom pilotiranja ladje s poveljnikom ladje izmenjati podatke glede navigacijskih postopkov, lokalnih značilnosti območja pilotiranja in značilnosti ladje, na kateri se opravlja pilotiranje.

Pilot mora o začetku in koncu pilotiranja obvestiti Upravo Republike Slovenije za pomorstvo in upravljavca pristanišča.

Pogoji

 • Za izvajanje pilotaže na določenem območju mora pomorski pilot opraviti strokovni izpit za pilota ladij in s tem pridobiti pilotsko izkaznico na podlagi katere Uprava Republike Slovenije za pomorstvo pilota vpiše v register pilotov.

  Oseba, ki želi pristopiti k opravljanju izpita mora imeti naziv "prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več in praktične izkušnje ter  zdravstveno sposobnost in opravljen izpit iz varstva pri delu.

  Strokovni izpit za pomorskega pilota je sestavljen iz ustnega in praktičnega dela in se opravlja na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo in na ladji.

  Kandidat za opravljanje strokovnega izpita mora vložiti pisno prijavo na Upravo Republike Slovenije za pomorstvo.

  Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo. Kandidat najprej opravi ustni del strokovnega izpita. Po opravljenem ustnem izpitu kandidat lahko opravi praktični del na tistem območju, kjer bo opravljal pilotiranje ladij najkasneje v roku enega meseca. Kandidatu, ki opravi strokovni izpit, izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo pilotsko izkaznico, ki jo mora imeti pilot pri sebi, kadar opravlja pilotiranje ladij. Pilotska izkaznica velja za dve leti.

  Pilot, ki je pridobil pilotsko izkaznico in želi opravljati pilotiranje ladij izven koprskega tovornega pristanišča, mora za to območje opraviti praktični preizkus pilotiranja ladij.

  Kandidat ima pravico do ugovora, če se ne strinja z oceno.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021