SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblaščeni arhitekt (PA)

(Arhitekt)

Poklicni naziv pooblaščeni arhitekt v katerikoli besedni zvezi lahko uporablja le oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov pri Zbornici za arhitekturo in prosto Slovenije (ZAPS).

Poklicne naloge pooblaščenega arhitekta so:

  • arhitekturno projektiranje objektov, zlasti stavb in odprtega prostora,
  • vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov,
  • sodelovanje pri izdelavi drugih prostorskih izvedbenih aktov v delu, ki se nanaša na urbanizem in strokovno področje arhitekture.

Med poklicne naloge pooblaščenega arhitekta sodijo tudi:

  • vodenje projekta,
  • nadzor nad gradnjo,
  • izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in študij s strokovnega področja, za katerega so pooblaščeni,
  • svetovanje in zastopanje naročnika,
  • vodenje investicije.

Pooblaščeni arhitekt je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Z vpisom v imenik postane član poklicne zbornice.

Pri opravljanju storitev se kot pooblaščeni arhitekt izkazuje z enotnim žigom z identifikacijsko številko in oznako.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Če kandidat izpolnjuje pogoje za avtomatično priznavanje, lahko Republiki Sloveniji čezmejno/občasno opravlja poklic s prijavo na ZAPS, drugače pa mora pridobiti dovoljenje in se lahko preveri poklicno kvalifikacijo po splošnem sistemu.

Zadnja sprememba:
5. 2. 2021