Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblaščeni izvedenec medicinske fizike

Izvedenec za medicinsko fiziko svetuje pri optimizaciji, merjenju in ocenjevanju obsevanosti pacientov, razvoju, načrtovanju in uporabi radioloških posegov in opreme ter zagotavljanju in preverjanju kakovosti radioloških posegov v zdravstvu.

Pooblaščeni izvedenec medicinske fizike je lahko posameznik, ki pridobi pooblastilo za izvajanje nalog izvedenca medicinske fizike.

Pogoji

 • Pooblastilo izvedenca medicinske fizike lahko pridobi posameznik, ki ima:

  • ustrezno izobrazbo,
  • ustrezne delovne izkušnje,
  • ustrezne strokovne reference in
  • ustrezna znanja o uporabi merilne opreme.

  Fizična oseba lahko pridobi pooblastilo izvedenca medicinske fizike na enem ali več naslednjih področij:

  • diagnostična  radiologija,
  • radioterapija,
  • nuklearna  medicina,
  • varstvo pred sevanji pri radioloških posegih.

  Pooblastilo se izda za največ pet let.

  Za pridobitev pooblastila iz prejšnjega člena mora kandidat podati vlogo na ministrstvo, pristojno za zdravje. Vloga mora vsebovati:

  • navedbo področja izvedeništva,
  • dokazila o izobrazbi,
  • dokazila o delovnih izkušnjah in
  • strokovne reference na področju izvedeništva.

  Vlogo za pridobitev pooblastila ministrstvo, pristojno za zdravje, pošlje v strokovno obravnavo imenovani komisiji.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021