Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin

Pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin na podlagi posebnih metod vrednotenja nepremičnine izdela oceno vrednosti, s katero naročniku zagotovi informacijo, kolikšna je dejanska vrednost nepremičnine.

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Bistvena razlika med ocenjevalcem vrednosti nepremičnin in sodnim cenilcem je v tem, da sodni cenilec ocenjuje vrednost nepremičnine po naročilu sodišča, ocenjevalec vrednosti pa po naročilu strank.

 

Pogoji

  • Za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin je potrebno pridobiti dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo. Posameznik mora za prejem dovoljenja izpolnjevati zahtevane pogoje in opraviti strokovni preizkus znanj.

    Na podlagi izdanega dovoljenja Inštitut vpiše ocenjevalca vrednosti v Register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.
Zadnja sprememba:
28. 9. 2021