Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblaščeni revizor je fizična oseba, ki za revizijsko družbo opravlja revizijske storitve. Pooblaščeni revizor preverja finančne izkaze poslovnih subjektov z namenom zagotavljanja točnosti in popolnosti informacij, ki so predmet revidiranja.

Za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja mora posameznik izpolnjevati predpisane pogoje in pridobiti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, ki ga izda Slovenski inštitut za revizijo.

Pooblaščeni revizor je dolžan na vsaki dve leti podaljšati izdano dovoljenje z udeležbo na dodatnem izobraževanju.

Pogoji

  • Posameznik lahko opravlja delo revizorja, ko pridobi dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Dovoljenje izda Slovenski inštitut za revizijo.

    Za pridobitev dovoljenja mora posameznik izpolnjevati predpisane pogoje in opraviti strokovni preizkus znanj.

    Na podlagi izdanega dovoljenja Inštitut pooblaščenega revizorja vpiše v Register pooblaščenih revizorjev.

    Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Čezmejno opravljanje poklica ureja Direktiva 2006/43/ES Evrospkega parlamenta in sveta o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze.

Pooblaščeni revizor, ki je pridobil dovoljenje za opravljanje nalog v svoji matični državi, lahko opravlja poklic tudi v drugi državi članici EU ob predhodni registraciji, ki jo izvede pristojna institucija. V Republiki Sloveniji je za to pristojen Slovenski inštitut za revizijo.

 

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020