Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Predavatelj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)

Predavatelji za ravnanje s FFS so osebe, ki izvajajo usposabljanja za posamezno strokovno področje fitomedicine pri izvajalcih usposabljanj za ravnanje s FFS.

Področja fitomedicine so:

 • ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi;
 • vplivi FFS na zdravje ljud;
 • vplivi FFS na okolje.

Izvajalec usposabljanj mora imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju za vsako izmed strokovnih področij fitomedicine najmanj enega predavatelja.

Predavatelj mora izpolnjevati predpisane pogoje glede ustrezne izobrazbe in ustrezne delovne izkušnje.

Pogoji

 • Predavatelji, ki izvajajo usposabljanje za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS), morajo imeti sedmo raven izobrazbe skladno z visokošolsko zakonodajo, oziroma zaključen študijski program 2. stopnje (2. bolonjsko stopnjo) naslednje smeri:

  • za strokovno področje ukrepov varstva rastlin pred škodljivimi organizmi:
   • agronomija - rastlinska smer
   • za usposabljanje s področja naprav za nanašanje FFS smer strojništva.
  • za strokovno področje vpliva FFS na zdravje ljudi:
   • smer medicine oziroma enovit magisterski študijski program medicine ali
   • smer farmacije ali
   • smer biologije ali
   • smer kemije.
  • za strokovno področje vpliva FFS na okolje:
   • agronomija - rastlinska smer ali
   • biologija – ekologija in biodiverziteta ali
   • varstvo okolja, varstvo narave in varne hrane ali
   • kemija.

  Dokazila

  Diploma - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom v izvirnik.

   

  Pravne podlage

 • Za posamezno strokovno področje fitomedicine morajo imeti predavatelji najmanj pet let delovnih izkušenj s tega področja.

  Dokazila

  Potrdilo o doseženih delovnih izkušnjah

  Pravne podlage

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020