Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Preglednik električnih inštalacij

(Električar inštalacij)

Pregeldnik električnih inštalacij je oseba, ki po končanih delih za novo izvedene električne inštalacije v prisotnosti odgovornega nadzornika za električne inštalacije opravi pregled, preskus in meritve vgrajenih inštalacij. Opravlja tudi redne in izredne preglede.

Naloge, povezane s pregledi električnih inštalacij smejo opravljati le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje električnih inštalacij.

Glede na zahtevnost inštalacij delimo preglednike na:

  • Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
  • Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Zadnja sprememba:
9. 12. 2020