Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Preizkušeni državni revizor pri Računskem sodišču Republike Slovenije izvaja revizije pravilnosti in revizije smotrnosti poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov javnih sredstev.

Posameznik s pridobljenim nazivom Preizkušeni državni revizor lahko nastopa tudi kot vodja revizijske skupine zunanjega izvajalca, ki opravlja dejavnost notranjega revidiranja za proračunske uporabnike.

Naziv preizkušeni državni revizor pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev naziva, ima že pridobljen naziv državni revizor in opravljen strokovni izpit.

Naziv preizkušeni državni revizor lahko pridobi tudi kandidat, ki je pridobil naziv preizkušeni državni notranji revizor na podlagi Zakona o javnih financah, če izpoplnjuje ostale pogoje in uspešno zagovarja zaključno nalogo.

Pogoji

 • Posameznik lahko opravlja naloge preizkušenega državnega revizorja, ko pridobi potrdilo o pridobljenem nazivu.

  Potrdilo za revizorski naziv  preizkušeni državni revizor se izda posamezniku, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev naziva.

  Vloga za pridobitev potrdila se vloži pri Računskem sodišču Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana.

  Preizkušeni državni revizor lahko postane oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil strokovni izpit za naziv preizkušeni državni revizor.

  Naziv preizkušeni državni revizor lahko dobi tudi kandidat, ki je pridobil naziv preizkušeni državni notranji revizor na podlagi Zakona o javnih financah, če izpolnjuje ostale predpisane pogoje in uspešno zagovarja zaključno nalogo.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020