Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Ribogojec

Fizična oseba, ki želi pridobiti dovoljenje mora imeti uspešno opravljen strokoven izpit za ribogojca.

Prav tako, fizična ali pravna oseba, ki želi pridobiti dovoljenje mora imeti zaposleno ali s pogodbo določeno vsaj eno osebo, ki ima opravljen strokovni izpit za ribogojca.

Ribogojec goji sladkovodne ali morske ribe za prehrano ali športni ribolov. Delo vključuje: skrb za ribji zarod, hranjenje rib in čiščenje bazenov.

Ribogojec lahko hrani ribe ročno ali avtomatsko, z lijaki, ki spuščajo hrano v vodo. Zelo pomembno je ribe redno pregledovati in vzdrževati pogoje za varnost in zdravje rib. Uporablja različne velikosti in vrste akvarijev, opremo in pribor za nego ribjega zaroda. Ribe hrani ročno ali avtomatsko in vzdržuje zdravo okolje za ribji zarod. Vodi tudi evidenco o razvoju mladic.

Pri delu običajno potrebuje tudi vozniški izpit. Mora biti fizično vzdržljiv, dela na prostem v vseh vremenskih pogojih in je spreten pri praktičnih opravilih.

Ribogojec ima pogosto končano srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo tehnične ali naravoslovne smeri in izpit za vožnjo vozil in manjših plovil. Pomembno je, da je strokovno usposobljen za opravljanje dejavnosti ribogojstva.

 

 

Pogoji

 • Izpit obsega preverjanje znanja iz vsebin, ki jih ribogojec neposredno uporablja pri gojitvi rib za poribljavanje.  Opraviti mora praktično usposabljanje, ki se ga opravi v ribogojnici in traja najmanj 40 ur.

  Praktični del usposabljanja zajema spoznavanje z ribogojskimi opravili:

  • odlov plemenk,
  • smukanje,
  • valjenje,
  • krmljenje,
  • transport,
  • poribljavanje,
  • čiščenje ribogojnih objektov,
  • postopke zdravstvene preventive,
  • zdravljenje rib.

   

  Izpit obsega naslednje vsebine:

  • zgodovino in osnove ribogojstva;
  • predpise iz področja sladkovodnega ribištva in gojitve rib;
  • predpise iz področja varstva okolja, ohranjanje narave in upravljanja voda;
  • gojitev rib;
  • ribogojne postopke za hladnovodne vrste rib;
  • ribogojne postopke za toplovodne vrste rib;
  • vzrejo rib za prehrano;
  • vzrejo rib za poribljavanje
  • bolezni rib.

  Vsebina izpita in praktični del sta določena s programom strokovnega izpita za ribogojca.

  PRIJAVA NA IZPIT

  Kandidat za opravljanje izpita vloži prijavo na predpisanem obrazcu. Najmanj petnajst dni pred izpitnim rokom je kandidat obveščen o času in kraju opravljanja izpita. Vse aktivnosti potekajo preko nosilca javnega pooblastila.

  OPRAVLJANJE IZPITA

  Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pred pričetkom pisnega dela se preveri istovetnost kandidata. Pisni del obsega 20 vprašanj in se opravlja pod nadzorom najmanj enega člana komisije. Ustni del se izvaja pred celotno izpitno komisijo. Ustni del izpita kandidat opravlja le v primeru, če je pri pisnem delu izpita dosegel najmanj 60% točk. Tako ustni kot pisni se opravljata na isti dan.  Pisni del izpita traja največ 90 minut, ustni pa največ 15 minut.

  Izpit je javen.

  Kandidat, ki je uspešno opravil izpit dobi potrdilo o opravljenem izpitu. V nasprotnem primeru, lahko kandidat takoj po razglasitvi izida poda pri zapisnikarju ustni ugovor na zapisnik.

  Kandidat za opravljanje izpita mora plačati kotizacijo v znesku 102 evra.

  V ribiškem katastru se vodi evidenca o opravljenih izpitih za namene ugotavljanja usposobljenosti ribogojske dejavnosti.

  Oseba, ki ima doseženo najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in je imela v izobraževalnem programu tudi temo ribogojstva, se mu prizna izpit.Ta oseba tudi prejme potrdilo o priznanem izpitu.

   

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem izpitu za ribogojca

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Ribiška zveza Slovenije

  Tržaška cesta 134
  1000 Ljubljana

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Čezmejno opravljanje poklica ribogojec ni definirano.