Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Novinar je oseba, ki se ukvarja z zbiranjem, obdelavo, oblikovanjem ali razvrščanjem informacij za objavo prek medijev in je zaposlena pri izdajatelju ali pa samostojno kot poklic opravlja novinarsko dejavnost – samostojni novinar.

Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid samostojnih novinarjev pri Ministrstvu za kulturo, po predhodnem mnenju registrirane strokovne organizacije novinarjev.

O vpisu v razvid odloči minister, pristojen za kulturo, z odločbo.

Pogoji

 • Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid samostojnih novinarjev pri Ministrstvu za kulturo.

  Pisna vloga za vpis v razvid mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek predlagatelja,
  • datum in kraj rojstva,
  • ulica in kraj stalnega prebivališča ter ulica in kraj morebitnega začasnega prebivališča,
  • podatek o državljanstvu,
  • datum želenega vpisa v razvid.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021