Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Serviser opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi

Serviser, ki opravlja dejavnosti na opremi, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, je fizična oseba, ki izvaja: 

 • preverjanje uhajanja plinov in zajem le-teh ter nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk;
 • preverjanje uhajanja plinov in zajem le-teh ter nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov;
 • nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo protipožarne opreme ter preverjanje uhajanja in zajem  fluoriranih toplogrdnih plinov it te opreme;
 • nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo visokonapetostnih stikalnih mehanizmov ter preverjanje in  zajem fluoriranih toplogrednih plinov iz te opreme;
 • zajem in preverjanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov na motorjih z organskim Rankinovim ciklom;
 • zajem iz nepremične opreme, ki vsebuje topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov;
 • zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri klimatskih napravah v motornih vozilih.

Serviser mora imeti za izvajanje teh dejavnosti veljavno spričevalo, ki ga pridobi z opravljenim izpitom za serviserja ustrezne kategorije.

Pogoji

 • Serviser mora biti za izvajanje dejavnosti na opremi, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, strokovno usposobljen.

  Kandidat za serviserja se pred opravljanjem izpita vključi v program usposabljanja, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Po zaključenem programu usposabljanja kandidat pristopi k izpitu. Kandidat se prijavi na  usposabljanje in izpit pri izvajalcu usposabljanja. Rok za prijavo se zaključi najkasneje 10 dni pred opravljenim izpitnim rokom.

  Za posamezen program usposabljanja in preverjanja (izpit) je pripravljen izpitni katalog, ki podrobneje določa izpitne vsebine, način izvajanja izpita in njegov obseg (izdelek, storitev, delovni preizkusi), trajanje izpita, merila za ocenjevanje, minimalne pogoje za uspešno opravljen del izpita ter priporočeno literaturo.

  Program A - hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke: izpitni katalog,
  Program C - protipožarna oprema: izpitni katalog,
  Program D - visokonapetostni stikalni mehanizmi: izpitni katalog,
  Program E - klimatske naprave v nekaterih motornih vozilih: izpitni katalog.

  Podrobneje

 • Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, ministrstvo izda spričevalo za tisto dejavnost, za katero je uspešno opravil izpit:

  • preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk in hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov (spričevalo A);
  • zajem iz nepremične opreme, ki vsebuje topila (spričevalo B);
  • preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja protipožarne opreme (spričevalo C);
  • preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja električnih stikalnih mehanizmov (spričevalo D);
  • zajem plinov iz klimatskih naprav motornih vozil (spričevalo E).

  Spričevalo A lahko kandidati pridobijo za štiri kategorije. Spričevalo AI omogoča opravljanje vseh dejavnosti (nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja opreme in preverjanje uhajanja ter zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov) iz opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ne glede na količino fluoriranega toplogrednega plina v opremi. AII pa je omejen na opremo pod 5 ton ekv. CO2 v opremi. Samo ti dve kategoriji omogočata vpis v evidenco pooblaščenega podjetja.

  kategorija spričevala

  glede na vrsto opreme in dejavnosti serviserja

  oprema, ki vsebuje

  nad 5 ton ekv. CO2 plinov, če ni hermetično zaprt sistem, ali

  nad 10 ton ekv. CO2 plinov, če  je hermetično zaprt sistem

  oprema, ki vsebuje

  pod 3 kg plinov in manj kot 5 ton ekv. CO2 ali 3 kg do 6 kg plinov in manj kot 10 ton ekv. CO2 , če je hermetično zaprt sistem

   

  preverjanje uhajanja

  zajem

  namestitev

  vzdrževanje

  servisiranje

  zajem

  namestitev

  vzdrževanje

  servisiranje

  s posegom v hladilni tokokrog

  brez posega v hladilni tokokrog

  A.I

  da

  da

  da

  da

  da

  A.II

  ne

  da

  ne

  da

  da

  A.III

  ne

  ne

  ne

  da

  ne

  A.IV

  ne

  da

  ne

  ne

  ne

   

  Legenda:
  da - spričevalo velja za navedeno opremo in dejavnost
  ne - spričevalo za to dejavnost in vrsto opreme ne velja

  • Kategorija I: nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja opreme in preverjanje uhajanja ter zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatskih naprav, naprav za hlajenje, toplotnih črpalk in hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in priklopnikov.
  • Kategorija II: preverjanje uhajanja pri opremi, ki vsebuje 5 ton ekv. CO2 ali več plinov, in opremi, ki vsebuje 10 ton ekv. CO2 ali več plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki, če to ne vključuje vdora v hladilni krogotok ter zajem plinov ter namestitev, vzdrževanje ali servisiranje opreme, ki vsebuje manj kot 3 kg plinov in manj kot 5 ton ekv. CO2 ali manj kot 6 kg plinov in manj kot 10 ton ekv. CO2, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki;
  • Kategorija III: zajem plinov iz opreme, ki vsebuje manj kot 3 kg plinov in manj kot 5 ton ekv. CO2 ali manj kot 6 kg plinov in manj kot 10 ton ekv. CO2, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki;
  • Kategorija IV: preverjanje uhajanja plinov pri opremi, ki vsebuje 5 ton ekv. CO2 ali več plinov in opremi, ki vsebuje 10 ton ekv. CO2 ali več plinov, če gre za hermetično zaprte sisteme, ki so označeni kot taki, če to ne vključuje vdora v hladilni krogotok.

  Pravne podlage

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Čezmejno opravljanje poklica pooblaščen serviser se izvaja v skladu z Uredbo 517/2014/ES

Zadnja sprememba:
16. 9. 2021