Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Serviser ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

Serviser gasilnikov pregleduje brezhibnost delovanja in servisno vzdržuje gasilnike po navodilih proizvajalca. Po opravljenem vzdrževanju mora gasilnik opremiti z vidno oznako, na kateri so navedeni naslednji podatki:

  • naslov vzdrževalca,
  • vrsta in datum opravljenega vzdrževanja,
  • datum naslednjega vzdrževanja po navodilu proizvajalca,
  • žig in podpis.

Serviser gasilnikov mora imeti najmanj srednjo poklicno izobrazbo in uspešno opravljen preizkus znanja pri proizvajalcu, njegovem zastopniku, uvozniku ali distributerju.

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021