Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Stikalničar v elektroenergetskem sistemu

Stikalničar v elektroenergetskem sistemu upravlja stikališča v elektroenergetiki in stikališča pri velikih odjemalcih električne energije. Njegove naloge so upravljanje s postroji in napravami v stikališču elektroenergetskega sistema, ki zajema: pregledovanje in vodenje obratovalne dokumentacije in plana stikalnih manipulacij, upravljanje turbine, zbujanje generatorja in sinhronizacijo z električnim omrežjem, nadzor vodostaja in prelivanje viška vode, izdelavo dnevnega obračuna ter zagotavljanje optimalnega obratovanja elektroenergetskih naprav.

Stikalničar lahko opravlja naloge le če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno usposobljen.

Pogoji

 • Dela in naloge stikalničarja v elektroenergetskem sistemu lahko opravlja:

  • delavec s pridobljeno višjo strokovno izobrazbo elektrotehniške, strojne ali energetsko tehnične usmeritve, z najmanj tremi leti delovnih izkušenj;
  • ali delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. raven) elektrotehniške, strojne ali energetsko tehnične usmeritve, z najmanj pet let delovnih izkušenj.

  Dokazila

  Kopija dokazila o zaključku šolanja in potrdilo delodajalca o ustreznosti delovnih izkušenj

  Pravne podlage

 • Posameznik mora opraviti program strokovnega in praktičnega usposabljanja.

  Program strokovnega usposabljanja obsega splošni in posebni del.

  Strokovna usposobljenost kandidata se preverja s preizkusom znanja. Končni uspeh preizkusa znanja ugotovi komisija z oceno "uspešno" ali "neuspešno".

  Kandidat lahko preizkus znanja ponavlja dvakrat. Če preizkusa znanja ni opravil pozitivno pri enem ali dveh predmetih, ponavlja le ta predmet ali predmeta. Če tudi tretjič preizkus znanja ni opravljen, se mora kandidat ponovno strokovno usposabljati.

  Cena strokovnega usposabljanja in preizkusov znanj je obračunana skladno s cenikom.

  Kandidatu, ki je preizkus znanja uspešno opravil, se izda potrdilo o strokovni usposobljenosti. Veljavnost potrdila je pet let.

  Po preteku veljavnosti je treba opraviti občasni preizkus znanja, ki se ga opravlja pisno s testi. Pri občasnem preizkusu delavec prejme testno polo z vprašanji iz splošnega in posebnega dela programa. Testna pola vsebuje za vsak predmet tri vprašanja z enim pravilnim in dvema nepravilnima odgovoroma. Preizkus znanja iz posameznega dela je uspešen, če sta pravilna odgovora vsaj na dve vprašanji.

  Delavec mora opraviti tudi praktično usposabljanje pri energetskih napravah. V času praktičnega usposabljanja delavci opravljajo prakso pod nadzorstvom mentorja. Praktično usposabljanje traja tri mesece.

  Dokazila

  Potrdilo o strokovni usposobljenosti

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Zveza društev energetikov Slovenije

  Ulica Janeza Pavla II. 12
  1000 Ljubljana

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021