Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strojevodnja na industrijskem tiru  je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog strojevodje, ima ustrezno izobrazbo in je jezikovno usposobljena.

Strojevodja opravlja naslednje naloge:

 • upravljanje vlečnih vozil,
 • zagotavljanje, da je vlak pripravljen za vožnjo,
 • izstavitev poročila o sestavi in zaviranju vlaka,
 • vožnja vlaka po voznem redu,
 • opazovanje vozne poti,
 • ponavljanje sprejetih signalnih znakov od pomočnika strojevodje,
 • opravljanje premika z vlečnim vozilom,
 • opravljanje zavornih preskusov,
 • pregled vlečnih in vlečenih vozil,
 • pregled pravilnosti naklada na tovornih vagonih,
 • zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
 • spenjanje in razpenjanje vozil tudi s pomožno spenjačo,
 • sporazumevanje pri premiku,
 • odpravljanje napak pri vozilih in vlaku,
 • izračun resnično zavrte mase,
 • izračun največje hitrosti,
 • pregled vlaka,
 • zavarovanje vlaka ustavljenega na odprti progi.

Pogoji

 • Strokovno mesto za delovno mesto strojevodje na industrijskem tiru zajema teoretično in praktično usposabljanje.

  Teoretično usposabljanje obsega:

  • znanje o določbah signalnega pravilnika,
  • znanje o določbah prometnega pravilnika,
  • ravnanje ob resni nesreči, nesreči ali incidentu,
  • znanja o določbah pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil.

  Praktično usposabljanje zajema:

  • usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu, glede na oceno tveganja;
  • usposabljanje iz požarne varnosti;
  • spoznavanje operativnih predpisov iz sistema varnega upravljanja;
  • delo pod nadzorom, kjer se kandidat pod inštruktorjevim nadzorom usposobi za opravljanje vseh del, ki jih bo kot strojevodja na industrijskem tiru opravljal samostojno in spozna industrijski tir in postajnih tir - z vsemi napravami in opremo, ki so vgrajene;
  • opravljanje praktičnega izpita pred komisijo, ki jo imenuje delodajalec.

  o končanem teoretičnem usposabljanju in preverjanju teoretične usposobljenosti, subjekt izvajanja usposabljanj izda potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti. 

  Po opravljenem prvem praktičnem izpitu za strojevodjo, mu delodajalec izda spričevalo.

  Za pridobitev naslednjega spričevala strojevodja opravlja le praktično usposabljanje z opravljanjem praktičnega izpita.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenost

  Spričevalo o opravljenem praktičnem izpitu

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021