Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strojevodja na industrijskem tiru je polnoletna oseba, ki ima dovoljenje za strojevodjo, je strokovno usposobljena za opravljanje nalog strojevodje, ima ustrezno izobrazbo ali opravljen mojstrski izpit in je jezikovno usposobljena.

Strojevodja na industrijskem tiru je železniški delavec za upravljanje:

 • vlečnega vozila za vožnjo vlakov in premikov z njimi,
 • premikalne lokomotive pri premiku,
 • motornih vozil za posebne namene pri vožnji po progi, premiku in namenski uporabi teh vozil.

Pogoji

 • Strokovno mesto za delovno mesto strojevodje na industrijskem tiru zajema teoretično in praktično usposabljanje.

  Teoretično usposabljanje obsega:

  • znanje o določbah signalnega pravilnika,
  • znanje o določbah prometnega pravilnika,
  • ravnanje ob resni nesreči, nesreči ali incidentu,
  • znanja o določbah pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil.

  Praktično usposabljanje zajema:

  • usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu, glede na oceno tveganja;
  • usposabljanje iz požarne varnosti;
  • spoznavanje operativnih predpisov iz sistema varnega upravljanja;
  • delo pod nadzorom, kjer se kandidat pod inštruktorjevim nadzorom usposobi za opravljanje vseh del, ki jih bo kot strojevodja na industrijskem tiru opravljal samostojno in spozna industrijski tir in postajnih tir - z vsemi napravami in opremo, ki so vgrajene;
  • opravljanje praktičnega izpita pred komisijo, ki jo imenuje delodajalec.

  o končanem teoretičnem usposabljanju in preverjanju teoretične usposobljenosti, subjekt izvajanja usposabljanj izda potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti. 

  Po opravljenem prvem praktičnem izpitu za strojevodjo, mu delodajalec izda spričevalo.

  Za pridobitev naslednjega spričevala strojevodja opravlja le praktično usposabljanje z opravljanjem praktičnega izpita.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenost

  Spričevalo o opravljenem praktičnem izpitu

  Pravne podlage

 • Oseba, ki želi opravljati naloge strojevodje mora imeti opravljeno splošno ali poklicno maturo.

  Dokazila

  Kopija splošne ali poklicne mature

  Pravne podlage

 • Pravico do dela na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca lahko pridobi tisti delavec, ki izpolnjuje posebne zdravstvene pogoje.

  Izvršilni železniški delavec mora biti telesno in duševno zmožen opravljati dela, za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

  Telesna in duševna zmožnost se mora preverjati z rednimi in izrednimi pregledi. Zdravniške preglede opravlja in vodi pooblaščeni zdravstveni zavod.

  Redni zdravstveni pregled mora biti opravljen pred potekom predpisanega roka.

  Izvršilni železniški delavec mora ob zdravstvenih pregledih predložiti:

  Po vsakem opravljenem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik v roku 10 dni izda zdravniško spričevalo o izpolnjevanju pogojev za varno delo izvršilnega železniškega delavca.

  Dokazila

  Zdravniško spričevalo za oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih pogojev

  Pravne podlage

 • Izvršilni železniški delavci in izvršilni železniški delavci na industrijskem tiru se pri opravljanju železniškega prometa sporazumevajo v jeziku, ki da določi upravljavec.

  V Republiki Sloveniji je jezik upravljavca slovenski jezik.

  Vsi izvršilni železniški delavci se morajo z upravljavcem infrastrukture aktivno in učinkovito sporazumevati v normalnih, poslabšanih in izrednih razmerah.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem teoretičnem usposabljanju

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic Strojevodja na industrijskem tiru ne sodi v poklicno direktivo. Opravljanje poklica Strojevodja na industrijskem tiru se izvaja v skladu z direktivo 2007/59/ES.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021