Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni delavec v športu

Strokovno delo v športu lahko opravlja strokovni delavec, ki je vpisan v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu. Za vpis v razvid pa je potrebno imeti ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu.

Strokovni delavec v športu je posameznik, ki opravlja strokovno delo v športu, kar obsega:

 • načrtovanje,
 • organiziranje,
 • izvajanje,
 • spremljanje in
 • vrednotenje procesa športne vadbe. 

Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem.

Pri strokovnem delu v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem, lahko sodelujejo kot izvajalci dopolnilnega strokovnega dela tudi tisti posamezniki, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih pogojev za strokovno delo, vendar so nujni za trenažni proces, kot na primer:

 • strokovno delo psihologov,
 • fizioterapevtov,
 • dietetikov,
 • koreografov,
 • kondicijskih trenerjev in
 • drugih, ki predstavljajo pomemben dejavnik za doseganje vrhunskih rezultatov.

Vsi, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo, morajo biti ustrezno izobraženi, usposobljeni ali licencirani v skladu s predpisi za svoje strokovno področje dela.

To pomeni, da morajo imeti – če na njihovem strokovnem področju obstaja akreditiran visokošolski program – zaključen tak študij in pridobljeno strokovno izobrazbo. Če na posameznem področju akreditirani visokošolski programi ne obstajajo, mora imeti posameznik najvišjo stopnjo usposobljenosti na tistem strokovnem področju, s katerim bo sodeloval pri procesu športne vadbe.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.