Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni sodelavec za oglaševanje zdravil, ki se lahko izdajajo tudi v specializiranih prodajalnah

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom ima vzpostavljeno strokovno službo za oglaševanje zdravil s strokovnimi sodelavci za oglaševanje zdravil strokovni javnosti.

Strokovne osebe za oglaševanje zdravil zdravila oglašujejo:

  • pri osebah, ki predpisujejo ali izdajajo zdravila;
  • pri zdravstvenih delavcih, kadar gre za zdravila, za katera je iz dovoljenja za promet ali iz pooblastila izvajalca zdravstvenih programov razvidno, da je za njegov varen in pravilen način dajanja nujno potrebno informiranje alu usposabljanje pacienta v okviru zdravstvene nege ali usposabljanje zdravstvenih delavcev, ki opravljajo zdravstveno nego.


Oglaševanje zdravil strokovni javnosti  strokovni sodelavci izvajajo skladno z veljavnimi predpisi.

Strokovni sodelavci za oglaševanje zdravil morajo imeti ustrezno izobrazbo in morajo biti vpisani v register strokovnih sodelavcev za oglaševanje, ki ga vodi pristojni organ.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021