Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Za izvajanje dejavnosti usposabljanja kandidatov mora šola vožnje zagotavljati strokovnega vodjo šole vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje tega dela. 

Strokovni vodja šole vožnje:

 • je odgovoren za vodenje izvajanja dejavnosti, 
 • skrbi za informiranje in izobraževanje učiteljev vožnje in učiteljev predpisov,
 • učitelje vožnje in učitelje predpisov napoti na redno obnavljanje in dopolnjevanje znanja,
 • je odgovoren za pravilno vodenje evidenc,
 • obvešča AVP o izvajanju usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil,
 • sodeluje z AVP in občasno spremlja izpitne vožnje,
 • svetuje kandidatom za voznike,
 • predstavlja šolo vožnje pred AVP,
 • je odgovoren - v skladu s predpisano vsebino in obsegom usposabljanja - za strokovnost in kakovost izvajanja usposabljanja kandidatov za voznike.

Pogoji

 • Dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje se izda posamezniku, ki izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dela strokovnega vodjo šole. 

  Vloga za izdajo dovoljenja se vloži pri Upravni enoti, ki vodi postopek, preveri pogoje ter posamezniku izda dovoljenje.

  Podrobneje

 • Posameznik mora imeti veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj za vozila kategorije B.

  Dokazila

  • Dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021