Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic

(Strokovnjak za izdelavo EI)

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe ali dela stavbe z oceno energetske učinkovitosti stavbe ali dela stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Energetska izkaznica je obvezna za vse novogradnje in obstoječe stavbe v primeru njihove prodaje ali oddaje stavbe oziroma posameznega dela stavbe v najem za več kot eno leto.

Energetsko izkaznico lahko izdela samo neodvisni strokovnjak na zahtevo stranke.

Neodvisni strokovnjak je posameznik, ki ima pridobljeno licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.

Pogoji

  • Ocenjevanje in certificiranje energijskih lastnosti stavb zahteva izkušenost in profesionalno etiko. Izdelavo energetskih izkaznic lahko opravljajo samo neodvisni strokovnjaki, ki imajo pridobljeno licenco.

    Vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic je treba poslati na naslov pristojnega ministrstva.

    Za pridobitev licence za izdelavo energetskih izkaznic mora posameznik imeti ustrezno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in ustrezno usposobljenost.

    Hkrati z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.

    Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.