SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovnjak za preglede klimatskih sistemov

(Strokovnjak za preglede KS)

Strokovnjak za preglede klimatskih sistemov je posameznik, ki opravlja preglede klimatskih sistemov z namenom zagotavljanja energetske učinkovitosti. Namen rednega pregleda klimatskih sistemov je priprava predlogov za povečanje energijske učinkovitosti sistema ali njegovo zamenjavo.

Pregled klimatskega sistema se izvede za vsak klimatski sistem, vgrajen v isti stavbi, posebej.

Strokovnjak izvede vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema, ki obsega:

 • primerjavo podatkov o vgrajenih elementih klimatskega sistema s podatki iz dokumentacije,
 • ugotavljanje stanja klimatskega sistema kot celote in njegovih elementov in naprav,
 • ugotavljanje stanja glede nastavitev regulacije,
 • ugotavljanje čistosti elementov klimatskega sistema in
 • izvedbo meritev temperature in vlažnosti zraka v enem ali več izbranih klimatiziranih prostorih.

Za opravljanje pregledov klimatskih sistemov mora strokovnjak imeti pridobljeno licenco.

Pogoji

 • Za pridobitev licence za neodvisnega strokovnjaka za preglede klimatskih sistemov mora posameznik imeti ustrezno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in ustrezno usposobljenost.

  Kandidat je dolžan vložiti vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izvajanje rednih pregledov klimatskih sistemov na pristojno ministrstvo.

  Hkrati z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za redne preglede klimatskih sistemov.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
11. 10. 2021