Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Svetovalec za kemikalije

Pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, za izvajanje tega zakona določijo enega ali več svetovalcev za kemikalije, ki ima ustrezno izobrazbo ter opravljen tečaj in preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

Svetovalec za kemikalije mora:

  • poznati proizvodni ali prodajni program pravne  ali fizične osebe, za katero opravlja naloge svetovalca za kemikalije;
  • poznati zakonodajo in delodajalca opozarjati na  zahteve in njegove obveznosti po predpisih, ki  urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi;
  • svetovati delodajalcu v drugih zadevah, povezanih  s pogoji za opravljanje dejavnosti na podlagi predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi;
  • zastopati delodajalca v upravnih zadevah v postopkih pri organu, pristojnem za kemikalije;
  • sodelovati s svetovalci za kemikalije drugih  pravnih  in fizičnih oseb, ki nevarne kemikalije proizvajajo, skladiščijo ali  jih dajejo v promet.

 

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.