Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Tehnični nadzornik, ki preizkuša hidrantna omrežja

Tehnični nadzornik pooblaščenega izvajalca pregleda dokumentacijo in po predpisanem postopku preizkusi hidrantno omrežje. Po opravljenem preizkusu pripravi pisno poročilo, ki mora vsebovati ugotovitve preizkusa in pomanjkljivosti, ki jih mora zavezanec odpraviti preden mu izvajalec izda potrdilo o brezhibnem delovanju. Po odpravi pomanjkljivosti mora tehnični nadzornik ponovno opraviti preizkus hidrantnega omrežja.

Tehnični nadzornik mora imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe tehniške smeri in najmanj eno leto delovnih izkušenj pri preizkušanju hidrantnega omrežja.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.