Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Tehnični sodelavec s področja zdravstvenega varstva rastlin

Tehnični sodelavec je zadolžen za pomoč pri nalogah s področja zdravstvenega varstva rastlin, ki jih opravlja strokovni delavec v zdravstvenem varstvu rastlin.

Tehnični sodelavec mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje s fitosanitarnega področja.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020