Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Turistični vodnik

Pri vsaki izvedbi turističnega paketa in povezanega potovalnega aranžmaja doma in v tujini mora ponudnik za vsako organizirano skupino posebej zagotoviti vodjo poti, če turistični paket in povezani potovalni aranžma zajema turistično vodenje, pa turističnega vodnika, ki lahko opravlja tudi storitev vodje poti.

Turistični vodnik strokovno vodi obiskovalce po vnaprej določenem programu. 

Turistični vodniki so posamezniki, ki opravijo preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti.

Dokazilo opravljenega preizkusa je izkaznica turističnega vodnika, ki jo izda Turistično gostinska zbornica Slovenije. Turistični vodnik mora izkaznico med opravljanjem poklica nositi na vidnem mestu.

Turistični vodnik z opravljenim izpitom na nacionalni ravni lahko vodi brez omejitev na posamezna območja, medtem ko turistični vodnik turističnega območja (predpis občine) lahko vodi le na svojem označenem območju,

Turistični vodnik najpozneje do 31. januarja tekočega leta Turistično gostinski zbornici Slovenije predloži podatke o številu dni vodenja in o državah vodenja za preteklo leto.

Pogoji

  • Poklic turističnega vodnika lahko opravljajo osebe z opravljenim preizkusom znanja po programu strokovne izobrazbe in usposobljenosti z dne 3. 2. 1999, ki ga je sprejela Gospodarska zbornica Slovenije ali osebe iz države pogodbenice, katerim je bila priznana poklicna kvalifikacija za opravljanje poklica turističnega vodnika (izdana pozitivna odločba).

    Dokazilo opravljenega preizkusa je izkaznica turističnega vodnika, ki jo izda izvajalec preizkusov znanja, in vsebuje naziv izdajatelja, osebno ime turističnega vodnika, njegovo fotografijo, zaporedno številko izdane izkaznice iz registra turističnih vodnikov in nalepko z izpisano letnico tekočega leta.

    Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.
Zadnja sprememba:
4. 10. 2021