Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

V šolah vožnje smejo kandidate za voznike motornih vozil usposabljati samo učitelji vožnje in učitelji predpisov, ki imajo veljavno dovoljenje za učitelja vožnje oziroma učitelja predpisov. 

Učitelj vožnje v šoli vožnje opravlja praktični del usposabljanja za kandidate za voznike motornih vozil.

Učitelj vožnje lahko opravlja usposabljanja za kandidate za tiste kategorije vozil, za katero ima pridobljeno dovoljenje, oziroma lahko poučuje kandidata za voznika motornih vozil:

1. kategorije F:

 • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije B in veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije F,

2. kategorij AM, A1, A2:

 • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije A;

3. kategorije B1:

 • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije B;

4. kategorije B, ki daje pravico voziti motorno vozilo te kategorije, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg

 • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije BE (uporaba od 12. 1. 2018 dalje)

5. kategorije C1:

 • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije C;

6. kategorije C1E:

 • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije CE;

7. kategorije D1:

 • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije D;

8. kategorije D1E:

 • učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije DE

Pri poučevanju vožnje je učitelj vožnje odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga storil kandidat za voznika, razen, če ga ni mogel preprečiti.

Pogoji

 • Dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije se izda posamezniku, ki izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dela učitelja vožnje.

  Vloga za izdajo dovoljenja se vloži pri Upravni enoti, ki vodi postopek, preveri pogoje ter posamezniku izda dovoljenje.

  Dovoljenje za učitelja vožnje se izda za pet let oziroma za krajši čas, če je taka omejitev določena v vozniškem dovoljenju.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021