Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Veterinar

Poklicni naziv: doktor veterinarske medicine (dr.vet.med.)

Veterinar je doktor veterinarske medicine z veterinarsko licenco.

Naloge veterinarja so varovanje in izboljševanje zdravja živali, zaščita živali pred nalezljivimi in drugimi boleznimi, ugotavljanje, diagnostika in zdravljenje bolnih živali.

Pogoji

 • Z vpisom v register posameznik pridobi naziv oziroma poklic veterinar.

  Pisna vloga se vloži pri Veterinarski zbornici.

  Veterinarska zbornica preveri pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varsto rastlin podatke o opravljenem državnem izpitu, pri ministrstvu, pristojnem za delo, pridobi podatke glede priznavanja kvalifikacije, nato pa izda odločbo o licenci.

  Podatki o izdani licenci se vpišejo v register licenc za veterinarje.

   

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica