Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Za izvajanje dejavnosti DDD mora biti na voljo za to usposobljen kader.

Vodja dejavnosti DDD je posameznik z ustrezno izobrazbo.

Pogoji

 • Dejavnosti DDD lahko vodijo:

  • doktor medicine;
  • diplomirani sanitarni inženir;
  • univerzitetni diplomiran inženir agronomije;
  • diplomirani inženir agronomije;
  • doktor veterinarske medicine ali
  • univerzitetni diplomirani biolog.

  Vodja DDD se mora izobraževati v skladu s programom. Organizator izobraževanja je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije v sodelovanju z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo. Po končanem izobraževanju se opravi preverjanje zdravja in izda potrdilo. Izobraževanja je obvezno obnavljati na vsakih pet let.

  Vodja DDD mora pridobiti tudi znanja iz varstva pri delu s posebnim poudarkom na nevarnih kemikalijah.

  Dokazila

  Diploma oziroma doktorat ustrezne študijske smeri

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.