Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja gradnje pri GZS - Gradbeni delovodja (Vgzs)

Gradbeni delovodja je zadolžen za vodenje gradnje, kar vključuje skrb za izvajanje del v skladu s projektno dokumentacijo, s predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, s standardi in pravili stroke ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

Gradbeni delovodja je vpisan v imenik pri Gospodarski zbornici Slovenije.

V imenik  se vpisujejo posamezniki, ki:

 • izpolnjujejo pogoje za gradbenega delovodjo
 • imajo z izvajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali v posebnih primerih za krajši delovni čas v skladu z zakonom, ki ureja delovno razmerje.

Vodja del pri GZS opravlja:

 • vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih
 • vodenje gradnje NEZAHTEVNIH in ENOSTAVNIH objektov.

Pogoji

 • Z vpisom v imenik Vodij del gradbenih delovodij pri GZS vlagatelj pridobi poklicni naziv gradbeni delovodja.

  V imenik se vpiše posameznik, ki:

  • ima opravljen delovodski izpit za naziv gradbeni delovodja na Gospodarski zbornici Slovenije ali je pred letom 2002 opravil delovodski izpit na kateri od gradbenih srednjih šol v Sloveniji ali je pridobil naziv gradbeni delovodja v skladu s predpisi, ki so veljali pred 25. 6. 1991
  • je zaposlen v podjetju, ki opravlja gradbeno dejavnost
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju gradbenih projektov
  • ima plačano vpisnino v imenik
  • ima plačano letno pristojbino za vodenje in vzdrževanje imenika.

  Vpis v imenik se izvede preko elektronske vloge.

  Cena vpisa je v skladu s tarifno prilogo Imenika gradbenih delovodij 2023

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.