Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja gradnje pri OZS - mojstri (Vozs)

Vodja gradnje pri OZS - mojster je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Vodij gradnje pri OZS. 

Vodja gradnje izvajalcu del pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

Vodja gradnje pri OZS - mojster s področja gradbeništva opravlja:

 • vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih
 • Vodenje gradnje NEZAHTEVNIH in ENOSTAVNIH objektov.

Pogoji

 • Z vpisom v imenik Vodij gradnje pri OZS vlagatelj pridobi poklicni naziv vodja gradnje.

  Posameznik se lahko vpiše v Imenik vodij gradnje pri OZS, če:

  • ima pridobljen mojstrski izpit s področja gradbenih dejavnosti;
  • kot gospodarski subjekt ima v poslovni register vpisano dejavnost gradbeništva;
  • ima zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti;
  • ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela, z najmanj enim posameznikom, ki zanj vodi gradnjo ( vodja gradnje).

  Stroški vezani na vpis v imenik so objavljeni na spletni strani OZS.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.

Pravne podlage