Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja obratovanja nihalne žičnice in vzpenjače

Vodja obratovanja nihalne žičnice in vzpenjače in njegov namestnik sta odgovorna za varno obratovanje in vzdrževanje nihalne žičnice in vzpenjače. V primeru nesreče odredita potrebne ukrepe. Skrbita za dnevno izvajanje notranjega nadzora in za usposobljenost osebja na nihalni žičnici in vzpenjači.

K preizkusu strokovne usposobljenosti za vodjo obratovanja vlečnice lahko pristopi kandidat, ki je ustrezno usposobljen.

Izvajanje izobraževanj izvaja Center za poslovno usposabljanje, Gospodarska zbornica Slovenije.

Kandidatu, ki izpolnjuje pogoje izda minister, pristojen za žičniške naprave, pooblastilo za vodenje obratovanja žičniške naprave. Vodja mora imeti pooblastilo za tehnološko najzahtevnejšo žičniško napravo, ki jo upravlja posamezen upravljavec.

Vodja, ki ima pooblastilo, se je dolžan strokovno izpopolnjevati in seznanjati z novimi dognanji in metodami v stroki ter sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izpopolnjevanjih, ki jih organizirajo pristojni državni organ, pooblaščena organizacija, pooblačeni izvajalec strokovno tehničnih pregledov, proizvajalec žičniških naprav ali strokovno združenje s področja žičnic vsaj enkrat vsakih pet let, pri čemer mora prvo strokovno izpopolnjevanje opraviti v petih letih od pridobitve pooblastila. Potrdilo o strokovnem izpopolnjevanju mora vodja predložiti ministru vsakih pet let.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021